Meeting Register Page

ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)
Seminārs “Bioloģiskā riska novērtējuma pamatprincipi un kontroles pasākumi”
ESF projekts "Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana " (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūts

organizē semināru

“Bioloģiskā riska novērtējuma pamatprincipi un kontroles pasākumi”


Semināra mērķis:
Informēt semināra dalībniekus par bioloģiskajiem riskiem novērtējuma pamatprincipiem un kontroles pasākumiem darba vidē.

Mērķauditorija:
Darba devēji, darba ņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, personāla speciālisti u.c. interesenti.

Programmā ietvertās tēmas:
• Bioloģiskā riska novērtēšanas soļi
• Bioloģisko aģentu bīstamības noteikšana
• Bioloģisko aģentu ekspozīcijas novērtējums
• Svarīgākie preventīvie pasākumi bioloģiskā riska samazināšanai
• Saistošie normatīvo aktu regulējumi bioloģiskā riska novērtēšanā

Semināra norises laiks un vieta:
• 2021.gada 24.marts, plkst. 10:00-11:30
• Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)

Informācijai:
• Tālrunis: 28704091; e–pasts: kristiana.venzega@gmail.com
• Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
• Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots (20 dalībnieki), tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.

Mar 24, 2021 10:00 AM in Kiev

Meeting is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Meeting host: Kristiāna Venžega.