Meeting Register Page

Karīna Vasiļevska-Dāsa
"Šķībie bērni: morālie un estētiskie Latvijas ķermeniskās audzināšanas aspekti"

Šī lekcija balstās Karīnas Vasiļevskas-Dāsas disertācijā ar tādu pašu nosaukumu, it īpaši divās tās nodaļās. Aplūkojot populāras prakses, kas domātas t.s. zīdaiņa tonus mazināšanai un stājas profilaksei, Karīna analizē bailes no fizioloģiskas asimetrijas, kas ietekmē mūsdienu vecāku un medicīnas profesionāļu attieksmi pret bērnu ķermeņiem Latvijā. Šo prakšu aizsākumi meklējami padomju periodā, bet atšķirībā no mūsdienu vecāku vidū valdošās vispārīgi nosodošās attieksmes pret padomju pagātni , raizes par ķermeņa taisnumu ir plaši atzītas un ietekmē arī salīdzinoši alternatīvo ķermeniski-intensīvo vecāku grupu attieksmi pret bērnu veselību. “Laba stāja” kā jēdziens tiek analizēta no morālajiem un ēstētiskajiem Latvijas ķermeniskās audzināšanas aspektiem, ko Karīna dēvē par “taisnās muguras morāli”.

Mar 2, 2021 06:00 PM in Kiev

Loading
* Required information